cerna2.gif (992 bytes)

orange100.gif (813 bytes)orange20-1.gif (804 bytes)LoganPlus.gif (10148 bytes) orange32.gif (807 bytes)LoganPlusTX.gif (2332 bytes)
deleni.gif (1237 bytes)
Poradenská a překladatelská činnost pro dopravu
a chemické látky
cerna2.gif (992 bytes)
bila.gif (851 bytes)
cerna.gif (935 bytes)
bila.gif (851 bytes)
cerna3.gif (873 bytes)
bila.gif (851 bytes)
cerna3.gif (873 bytes)
bila.gif (851 bytes)
orange20.gif (804 bytes) ÚVODorange20-1.gif (804 bytes)O FIRMĚorange20-1.gif (804 bytes)NAPIŠTE NÁMorange20-1.gif (804 bytes)CENÍKorange20-1.gif (804 bytes)KONTAKT DEUTSCHE
podklad.gif (804 bytes)

Služby v oblasti chemického zákona

Zpracování bezpečnostních listů
Nabízíme:

  • Vypracování bezpečnostních listů pro látky a přípravky podle platných českých a evropských zákonů a předpisů (zákon 350/2011 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH, upravené nařízením Komise (EU) č. 453/2010)
  • Vypracování Bezpečnostních listů pro látky a přípravky dle Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH v jazycích členských zemí Evropské Unie
  • Vypracování Bezpečnostních listů pro látky a přípravky podle platných zákonů a předpisů ve východoevropských jazycích
  • Vypracování Bezpečnostních listů pro látky a přípravky podle platných zákonů a předpisů USA (US-MSDS)

Překlady bezpečnostních listů
Zajišťujeme:

  • Překlady Bezpečnostních listů pro látky a přípravky z češtiny do jazyků Evropské Unie a z jazyků Evropské Unie do češtiny
  • Překlady Bezpečnostních listů pro látky a přípravky z a do východoevropských jazyků
  • Překlady zhotovují překladatelé se zkušenostmi v oborech chemie, lékařství nebo životní prostředí. Při překladech dodržujeme názvosloví směrnic Evropské unie (oficiální znění R a S vět a názvy kapitol dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH)

sipka.gif (178 bytes)Seznam jazyků, z nichž a do nichž zajišťujeme překlady.

Štítky pro chemické látky a přípravky
Nabízíme Vám:

  • Kontrolu štítků na obalech chemických látek a přípravků z hlediska požadavků příslušných předpisů (chemický zákon, ADR, odpadové zákony)
  • Návrh obsahu štítků pro obaly chemických látek a přípravků včetně možnosti grafického návrhu a tisku.

Klasifikace nebezpečných látek a přípravků
Provedeme klasifikaci Vašich výrobků podle zákona 350/2011 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.

Hlášení nebezpečných přípravků do programu CHLaP
Pro Vaši firmu externě zajistíme:

Elektronické hlášení nebezpečných směsí a detergentů do programu Ministerstva zdravotnictví Chemické látky a přípravky (CHLaP) nově uvedených na trh i přípravků, které jsou již na trhu v České Republice.

podklad35.gif (807 bytes)
podklad35.gif (807 bytes)
podklad35.gif (807 bytes)
podklad35.gif (807 bytes)

<< zpět na hlavní stranu
podklad.gif (804 bytes)
prechod.gif (1646 bytes)
bila.gif (851 bytes)
cerna20x1.gif (804 bytes)Copyright © 2008 by "Logan Plus" · All Rights reserved · E-Mail: info@loganplus.cz